Czy obserwujemy już kryzys elit? Czy w ogóle ktoś zasługuje obecnie na miano elity? I wreszcie – idealny przedstawiciel elity…