Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS postanowił zbadać kim jest współczesny polski patriota.

Ankietowanych poproszono o wybór zachowań najtrafniej opisujących postawy patriotyczne. Badani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.

Według 40,2 proc. badanych, najważniejsze w tym aspekcie jest wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu. Tę odpowiedź zaznaczyło najwięcej osób.

Kolejne dwie odpowiedzi zaznaczyło dokładnie tyle samo badanych. 33,6 proc. respondentów uważa, że patriota jest gotowy na poświecenie swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny. Tyle samo osób uważa, że prawdziwy polski patriota płaci w kraju podatki.

28,6 proc. osób za postawę patriotyczną uważa głosowanie w wyborach. 22,7 proc. Polaków twierdzi, że prawdziwy patriota, to osoba, która pomaga innym.

Według 16,2 proc. ankietowanych za patriotę należy uznać osobę, która nie wyjechała z kraju. 15,7 proc. respondentów uznało, że postawą patriotyczną jest deklarowanie miłości do ojczyzny.

13,5 proc. osób uważa, że prawdziwy patriota udziela się społecznie, a 8,8 proc, że jest gotowy na poświęcenie swojego majątku dla ojczyzny.

Według 7,2 proc. pytanych osób, prawdziwym patriotą jest osoba, która po prostu zadeklaruje, że nim jest.

2,7 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”. 5,9 proc. respondentów uznało, że prawdziwych patriotów poznamy po jakichś innych niż przedstawione w ankiecie postawach.

Badanie przeprowadzono 1 i 2 kwietnia 2022 na próbie n=1100, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).