Polska młodzież i młodzi dorośli prezentują skrajnie różne od starszych pokoleń opinie w kwestii przyczyn zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji….