Jakimi wartościami kierowali się powstańcy warszawscy? O jakie państwo walczyli? Jakiej chcieli przyszłości? W przededniu 77. rocznicy wybuchu zrywu, którego…